Om lærerne ved Noroff VGS i Kristiansand

Private skoler – helt nødvendig

Det er nærmest umulig å forestille seg et moderne, sivilisert land uten privatskoler. Hvorfor? Fordi vi lever i et fritt marked, og så lenge det er etterspørsel vil det alltid også eksistere et tilbud. Men hvorfor er etterspørselen etter privatskoler såpass høy? Det er en rekke grunner til dette, og vi skal prøve å forklare dette så enkelt som overhodet mulig.

Først og fremst er det pensumet som gjelder. Private skoler prøver ut forskjellige metoder og eksperimenterer med nye typer pensum der fokuset ligger på selve elevene. Moderne psykologi tilsier at mer frihet gir større ansvar og dermed bedre karakterer. Elever som får lov til å gjøre det de ønsker, elever som får utvikle seg i eget tempo og får svar på alle sine spørsmål viser stadig vekk en bedre forståelse for hvert enkelt emne.

Deretter kommer et annet sentralt tema som stadig debatteres, nemlig lærerne. Alle som har gått på offentlige skoler vil bekrefte at mange lærere ikke når opp til en viss standard. De er ikke dårlige lærere, men de kan ha en utdatert pedagogisk utdanning som gjør at de ikke fokuserer på ungene individuelt. Disse lærerne får beskjed om å undervise generisk informasjon som hver enkelt elev må ta til seg. Det betyr at de ikke kan tilrettelegge for individuelle ønsker og tanker. Man glemmer liksom at de unge menneskene faktisk er nettopp det – mennesker. Mennesker, som alle krever tid, krever forståelse og krever å gjøre ting på sin egen måte. Ingen vil føle seg som en slave, som en robot. Problemene oppstår når flere ungdommer føler det samme. Føler at de ikke blir hørt. Når de føler seg utenfor systemet, ønsker man seg oftest bort fra skolen. Slik begynner skulkingen og slik vokser mangelen på motivasjon. Det er her Noroff videregående skoler kommer best ut i test. Her skiller Noroff videregående skoler seg ut fra mengden.

Lærerne ved Noroff VGS i Kristiansand

Noroff / Akademiet videregående skole i Kristiansand har kun 90 elever fordelt på tre nivåer, altså omtrent 30 elever i GK, 30 i VK1 og 30 i VK2. Hver eneste elev får derfor den oppmerksomheten de behøver, og alle blir ansett som individer. Individer som alle bærer på sine egne tanker, sine positive og negative sider. Individer som alle er proppfulle av muligheter og talenter – så lenge man fostrer disse, vil elevene utfolde seg i alle mulige retninger. Lærerne har selvsagt en pedagogisk utdanning, men har alle tatt moderne kurs som fokuserer på de nyeste teknikkene innen pedagogikk. Dermed ligner lærerne mer på professorer, slike man møter på høyskolene og universitetene. De kommer alle fra ulike bransjer, men det som samler dem er et ønske om å videreformidle kunnskapen sin til den yngre generasjonen. Alle elevene får utvikle seg på egne premisser, og når man er omringet av likesinnede mennesker ser man en raskere utvikling enn når den offentlige skolen presser ungene til å tenke likt uansett hvem de er.

Kristiansand VGS

Noroff-skolene gir ikke bare bort kunnskap og erfaring – de gjør elevene klare for voksenlivet gjennom selvstendig utvikling og disiplin. Her er det fokus på prestasjoner, men altså uten noe sosialt eller pedagogisk press. Det sosiale engasjementet er som høyest på slike små, private skoler. Elevene støtter hverandre og skaper i bunn og grunn et eget lite univers der miljøet er så hyggelig som overhodet mulig, samtidig som det faglige innholdet verdsettes og utvikles i takt med tiden. Dermed blir det en drøm å komme på skolen, føle seg verdsatt, respektert og forstått. Elevene betraktes som voksne mennesker på jakt etter kunnskap, og når de føler seg etablert i skolemiljøet vil de omfavne utdanningen som gis.

Privacy Policy