Om lærerne ved Noroff VGS i Stavanger

Hva er en «god» lærer?

Utdanningssystemet her i Europa, eller i verden generelt, har vært under stadig utvikling gjennom flere tusen år. Helt siden de første universitetene dukket opp i Romerriket, har det gått stadige debatter om hvordan man skal formidle kunnskap på en best mulig måte. Utfordringene er mange, og vi er langt ifra å komme oss forbi dem alle hittil. Det er fortsatt vanskelig å lære bort kunnskap på en effektiv måte – ikke bare på grunn av måten man gjør dette, men også på grunn av mangelen på lærere. Ja, det er stadig en mangel av lærere her i verden. Gode lærere, altså. Her må man ta til betraktning en syltynn balanse mellom alder, erfaring og kunnskap. Noen mener at eldre lærere alltid er best, siden de har mer erfaring og kunnskap enn de yngre lærerne der ute. Men her kommer et annet problem på banen – eldre lærere kommer fra en helt annen tid enn den vi lever i nå. De er vant til en annen type verden, til helt andre elever. Dessuten var det helt andre krav til utdanningen før i tiden – man tilbragte mer tid på skolen, men lærte seg kanskje ting man sjeldent får bruk for i det 21. århundret.

Samtidig er lærerne fra «den gamle skolen» mer krevende til det sosiale aspektet på skolen. De vil gjerne ha respekt uten å nødvendigvis gi respekt, de krever komplett lydighet uten å gi noen grunn for sine behov. De krever at ungene legger igjen sin identitet hjemme, og blir til en form av svamper når de kommer inn på skolen. Her skal man ikke leke. Her skal man ikke ha det gøy. Her er man kun for å lære. Kjenner du deg igjen? Da er det mulig du har hatt en lærer av den eldre generasjonen.

Ser man på den andre siden av dilemmaet, har man de yngre lærerne. De har fått opplæring i moderne pedagogikk og anser hver elev som et individ. De har kanskje mindre erfaring, men kunnskapen de formidler passer inn i det 21. århundret. Problemet som vanligvis dukker opp er tiden. Når du har en klasse med 30 elever og alle trenger individuell oppfølging, kan man umulig sette av nok tid til dette. Dessuten må mange unge lærere på offentlige skoler klare seg på en liten lønn, og blir dermed nødt til å ta opp ekstrajobber for å forsørge familien. Slik ender man opp med nedsatt pedagogisk evne og en kronisk trøtthet – dette slår selvsagt ut på jobben, og mange unge lærere kan bli veldig passive i klasserommene.

Fordelen med Noroff VGS i Stavanger

Først og fremst er Noroff VGS en privatskole, men dette visste du nok allerede. Det er mange soleklare fordeler rundt den private skolen og utdanningsmetodene som følges her, men la oss i stedet fokusere på lærerne. Her på Noroff videregående skole i Stavanger/Sandnes har lærerne en god del høyere lønn enn deres statlige motparter, samtidig som klassene er mye mindre. Det moderne, lyse bygget bruker moderne teknologi som undervisningsverktøy, noe som gjør det enklere for lærerne å formidle kunnskapen sin til elevene. Dermed kan man fokusere på hver enkelt elev, gi dem oppfølgingen de trenger, svare på alle spørsmål og ha jevnlige debatter og diskusjoner i klassene. Alle elever føler seg derfor inkludert, og kjenner en ny type respekt for de voksne som de kanskje ikke hadde fått på en offentlig skole. Dessuten har alle lærerne på Noroff / Akademiet videregående skole i Stavanger profesjonell bakgrunn, altså har de erfaring fra stoffet de lærer bort, og kan dermed svare på alle spørsmål – uansett hvor grundige de er. Godt læremiljø, tett samarbeid med foreldre og et inkluderende klasserom der alle får være det individet de er skaper hygge, og hygge skaper vilje til å utvikle seg videre.

Privacy Policy