Om Noroff som pedagogisk alternativ

Hvorfor privat skole?

Privatskoler finnes overalt i verden, og er spesielt utbredt her i Vesten, der velferden har gitt oss muligheten til å velge nøyaktig den utdanningen vi ønsker. Det har alltid rast debatter om hvorvidt privatskoler er en bra ting eller ei, men én ting er sikkert – de vil aldri bli borte. Tvert imot, faktisk. Utviklingen fortsetter, og stadig flere private barnehager, skoler og høyskoler dukker opp rundt omkring, spesielt da i Europa. Så hvorfor skal man velge en privat skole eller barnehage, og hvem er det som velger slike institusjoner? Her er det viktig å nevne at privatskoler ikke er noen ny trend – noen av de mest kjente skolene i England er privat eid, og strekker sine røtter flere hundre år tilbake i tid. Eton College, for eksempel, ble grunnlagt av den engelske kongen Henrik VI allerede i 1440.

Den første fordelen med en privat skole, er selve pensumet. Vanlige, offentlige skoler følger det standardiserte, statlige pensumet som mange mener ikke passer for ungene sine. Spør du oss, er det nettopp dette som er problemet. De offentlige skolene setter ikke pris på individualitet. Alle skal feies inn under samme teppe og få akkurat samme oppfølging/muligheter som alle andre. Alle skal lære på akkurat samme måte, mens de som skiller seg ut blir pent bedt om å innrette seg til flertallet. Noen mener at dette er flertallets diktatur. Om man begrenser et barns utvikling kun fordi han eller hun tenker litt annerledes enn resten, kan det få ytterst uheldige følger – psykologiske følger.

Den største fordelen med privat undervisning er altså at ungene får individuell opplæring, en opplæring som retter seg mot individet. En utdanning som er myk, tilpasset og grundig. Som oftest er det nemlig færre elever i hver klasse på de private skolene – når ti-tolv mennesker betaler et månedlig beløp til skolen, er det mer enn nok til å betale både lærernes lønn og skolens utgifter. Statlige skoler prøver å skvise så mange elever inn i hvert klasserom nettopp på grunn av manglende midler.

Noroff som alternativ

En annen viktig fordel med privat undervisning, er pensumet som vi nevnte – private skoler har mer frihet til å spre kunnskap slik de ønsker, i stedet for å følge et mange år gammelt pensum som ikke tar for seg moderne psykologi. Det viktigste er at ungene lærer det de må vite, og klarer å komme seg inn på høyskoler og universitet. Her har det blitt bevist gang på gang at private skoler kommer best ut i test. Elevene fra private skoler scorer oftest høyere på nasjonale prøver og inntaksprøver enn sine motparter fra offentlige skoler. Dette fordi man bruker moderne undervisningsmetoder som forstår seg på ungene. Man hører på dem og man gir dem frihet og ansvar. Man skaper gode forhold for deres utfolding, og som takk vil elevene utvikle seg i eget tempo, omringet av likesinnede som drar dem med seg oppover.

Noroff har skapt flere av de beste private videregående skolene i Norge – blant annet har du Drammen VGS som tronet stolt på toppen av listen med de beste videregående skolene i landet fra 2011 til 2014. Noroff fokuserer nemlig på fremtiden, bruker alltid moderne teknologi og de seneste læremetodene. Alle lærerne på Noroff / Akademiets skoler er profesjonelle mennesker med lang tverrfaglig bakgrunn, som gjerne vil dele av sin kunnskap med ungene. Alle kursene fokuserer på eksamen og opptak til videre utdanning, samtidig som privatistelever får en såkalt karaktergaranti. Hvis du vil ta opp fag, finnes det altså ikke et bedre alternativ enn Noroff. Enten får du en bedre karakter enn tidligere, eller så får du pengene tilbake. Dessuten får alle elever eget utstyr, og gjennom grundig oppfølging ser man talentene vokse frem på kort tid.

Privacy Policy